Какво представляват термопомпите и на какви цени са?

Ако е дошъл моментът да помислите за новото си жилище и възможностите за инсталиране н ефективни енергийни инсталации, то можете да продължите да четете.

Какво представляват термопомпите и на какви цени са? Това са инсталации, позволяващи използването на възобновяеми енергийни източници, като почвата, въздуха и водата или естествените ресурси. С помощта на тези системи за охлаждане и отопление, както и на подгряване на водата в домакинството, можете да си спестите до 80% от разходите за електричество. Ако необходимата енергия за електричество, с която се задейства термопомпата е 20% – 25%, то постъпващата енергия, с която може да се охлади или затопли жилището е три пъти повече. Имотът може да е с различна големина, термопомпи могат да се инсталират за еднофамилни къщи, като и за по-големи кооперации с повече семейства, за училища и за индустриални цели.

Високоефективните термопомпи, предлагани от Multiclima.bg са австрийско производство от Heliotherm и техните цени, особено на фона на разходите, които спестяват, определено си заслужават. При избор на термопомпи, за да се направи сравнение, се използват някои общи параметри, като COP – това е коефициентът на трансформация на постъпилата енергия в системата, на база на количеството отдадена енергия, познат, като КПД – коефициент на полезно действие. Колкото по-висок е той, съответно, толкова по-висок клас е системата. Изработените от Heliotherm термопомпи, попадат в категориите на COP над 7, което е значително постижение в разработването на ефективни енергоспестяващи системи. В страниците на сайта можете още да видите и някои от вече изградените проекти на фирмата, които се отнасят до различни по големина обекти.

Какво представляват термопомпите и на какви цени са?

Видовете термопомпи са – геотермални, хидротермални и въздушни. Геотермапните термопомпени инсталации, използват почвата, като топлинен източник. Почвата е с относително постоянна температура през цялата година. С помощта на геотермални сонди или хоризонтални колектори, температурата на почвата се извежда и преобразува за отопление или охлаждане на дома, офиса или административната сграда. Хидротермалните термопомпи, използват подпочвените води, като източник на топлина и също могат да се използват за отопление и охлаждане на различни, като големина обекти. Въздушните термопомпи, от друга страна, използват околния въздух или аеротермапната енергия и се монтират най-лесно и с най-нисък разходи за монтаж. Ниския шум и естетическия външен вид, са още няколко характеристики за въздушния тип термопомпи.

Мултиклима ЕООД, предлага високо качество на цени, които след това бързо се оправдават. Като инженерна компания с над 25 годишен опит в областта на отоплението и климатизацията, и енергоспестяващите системи, тя е сред първенците в областта. За да се намери най-доброто решение за даден имот първо се прави проучване за това кой тип инсталация би бил най-успешен и решенията се взимат на база на преценката на архитекта на сградата.

Възможността да бъдем енергийно независими до толкова голяма степен (поне до 75%) от променящите се цени на газта, въглищата или нефта, определено е крачка към бъдещето, когато екологично чистите инсталации ще бъдат норма, а не нещо ново, с което тепърва ще се запознаваме. Ако искате да стъпите напред, вижте повече на Multiclima.bg и преценете сами каква инсталация за отопление и охлаждане бихте избрали.